Zaraz się biorę do treningu. Piramidy słów ćwiczę mimo, że mi nie wychodzi. Bardziej odgaduję niewidziane słowa po dostrzeganym fragmencie, niż je widzę. Z tablicami Schultza też nie wychodzi tak dobrze jak bym chciał. W zależności od dnia zapamiętuję 5 – 6 pól (bez dopatrywania się logiki – a o to chodzi). Sumowanie kości, po wstępnym treningu (ćwiczenia z 10 kośćmi) wychodzą lepiej niż bez rozgrzewki. Jeszcze się nie zniechęcam mimo, że mnie choróbsko rozkłada. A na dworze biało… Mam nadzieję, że na Święta się to wszystko nie rozpłynie.

Czas na drugą turę opisów wzorców uczenia.

RSW (świadomość: ruch, podświadomość: słuch, nieświadomość: wzrok)
Język: Chętnie mówi o własnych doświadczeniach. Potrafi dobrze uczyć, objaśniać czynności ruchowe. Lubi opowiadać. Gestykuluje, próbując znaleźć właściwe słowa.
Sfera wzrokowa: Kontakt wzrokowy onieśmiela je, nie potrafi go utrzymać. Umie objąć całość jednym spojrzeniem. Organizuje sobie pracę układając rzeczy w stosiki. Rzadko świadomie odbiera obrazy. Ma bardzo chara­kterystyczne nieporządne pismo.
Cechy fizyczne: Niezwykle łatwo wchodzi w związki z innymi robiąc coś wspólnie lub przez kontakt fizyczny. Stale w ruchu, stale czynne. Ma ogromne zasoby energii fizy­cznej. Zwykle dobrze zorga­nizowane, urodzony sporto­wiec. W sporcie ceni rywali­zację. Lubi dotykać i być do­tykane.
Mocne strony i trudności w nauce: Łatwo nabywa umiejętności fizycznych. Łatwo też przy­chodzi mu nauka z pomocą ćwiczeń manualnych lub me­tod eksperymentalnych. Po­trafi uczyć się z dyskusji na ważne tematy. Może mieć trudności z czytaniem, pisa­niem i ortografią.
Kiedy się wyłącza: Gdy musi przyglądać się zbyt wielu rzeczom, gdy ma opowiedzieć, co widzi.
Jakie stwarza problemy: Nadruchliwe, nie potrafi usie­dzieć w miejscu, niespokojny duch.
Jakie są jego problemy: Trudno mu znaleźć pozytyw­ne sposoby rozładowania energii fizycznej.
Wrodzone zalety: Znakomite w działaniu, aktywne, doprowadza spra­wy do końca. Stara się robić coś z pożytkiem dla innych.

RWS (świadomość: ruch, podświadomość: wzrok, nieświadomość: słuch)
Język: Mówi łagodnym tonem, zwięźle. Rzadko zabiera głos w grupie. Nie od razu znajduje właściwe słowa, często robi długie przerwy. Potrzebuje ciszy do namysłu.
Sfera wzrokowa: Utrzymuje długotrwały kontakt wzrokowy, ale może przy tym mrużyć oczy, mrugać, miewa tiki. Potrafi koncentrować się na całości obrazu i szczegółach jednocześnie. Analizuje obrazy w myślach, przygląda im się z wielu stron. Może mieć trudne do odczytania pismo.
Cechy fizyczne: Niezwykle łatwo wchodzi w związki z innymi robiąc coś wspólnie lub przez kontakt fizyczny. Uwielbia aktywność, ruch, działanie. Obdarzone pełną gracji energią. Zwykle dobrze zorganizowane, urodzony sportowiec. W sporcie ceni rywalizację. Lubi dotykać i być dotykane.
Mocne strony i trudności w nauce: Łatwo przychodzi mu nauka za pomocą ćwiczeń manualnych i metod eksperymentalnych. Może dobrze czytać, jeśli uczy się metodą prób i błędów, nie ze słuchu. Ma kłopoty z czytaniem na głos i opowiadaniem. Koncentracja na wykładach i uczestnictwo w dy­skusjach sprawiają mu trudności.
Kiedy się wyłącza: Gdy musi słuchać długich wyjaśnień, gdy się je pyta, o czym myśli lub co słyszało o tym czy owym.
Jakie stwarza problemy: Naburmusza się, zamyka w sobie.
Jakie są jego problemy: Bardzo trudno mu wyrazić uczucia słowami.
Wrodzone zalety: Kocha przyrodę, szczególnie zwierzęta. Ma wiele różnorodnych zainteresowań (na przykład rysunek i hokej). Stara się łączyć przeciwieństwa.

źródło: „Twoje dziecko jest inteligentne” D. Markova, A. Powel

Podziel się na:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • Dodaj do ulubionych
  • RSS

Podobne wpisy: