Dopiero będę ćwiczyć, ale najpierw wpis. A, żeby ten wpis posiadał jakiś mój indywidualny wkład najpierw kilka słów o cyklach.

Każdy projekt lub zadanie składa się 3 faz: inspiracji, kryzysu i stabilizacji. Faza inspiracji to pierwszy etap, w którym uczestnikom towarzyszy euforia spowodowana nowością, zapałem i entuzjazmem. Nic, tylko świetlana przyszłość. Po tym, jak emocje opadną i pojawiają się pierwsze trudności albo niepowodzenia pojawia się faza kryzysu. Po pokonaniu przeciwności następuje stabilizacja, w której wiadomo, jak radzić sobie z niepowodzeniami i, w ogólności, widać światełko w tunelu do owej przyszłości widzianej w fazie pierwszej. Potem następuje już tylko koniec (oczywiście uwieńczony sukcesem). Po co o tym piszę? Ostatnio na zajęciach mówiliśmy o tym, przy okazji zniechęcenia jednej z uczestniczek. Sposobem na pokonanie trudności fazy 2 jest posiadanie „grupy wsparcia” ludzi, którzy przeszli daną drogę (Pani prowadząca). W ogóle należy wtedy unikać ludzi będących również w fazie drugiej, roztrząsania niepowodzeń i cięcia sobie żył 😉 Czyli potrzeba ludzi ślepo, jeszcze, tkwiących w fazie pierwszej, żeby zarażać się entuzjazmem, albo weteranów mających swoje zdanie o trudnościach z perspektywy osiągniętego już celu. Dla mnie, może kiepską, ale jak na razie działającą motywacją jest to, że widziałem człowieka, o którym mam bardzo dobrą opinię, jako specjaliście w swym fachu, i bardzo go podziwiam, który mimochodem pokazał, że na takim kursie był.

Moim celem jest: nauczyć się szybciej czytać, szybciej zapamiętywać, doprowadzić ten blog przynajmniej do końca (czyli do ostatnich zajęć). A jeśli będę temat dalej zagłębiać prowadzić go dotąd, dopóki będę znajdować coś wartego w temacie do opisania.

Czas na odtwórczość. Obiecane wzorce uczenia się. Po zrobieniu testu, warto zapoznać się z opisem typu, jaki wyjdzie. W sytuacji wątpliwej, opisy pomogą wybrać ten właściwy.

SRW (świadomość: kanał słuchowy, podświadomość: kanał ruchowy, nieświadomość: kanał wzrokowy)
Język: Łatwo porozumiewa się z innymi w mowie. Ma bogate słownictwo. Przemawia z uczuciem, melodyjnie. Lubi mówić innym, co mają robić (urodzony przywódca).
Sfera wzrokowa: Kontakt wzrokowy, zwłaszcza dłuższy, onieśmiela je. Widzi całość obrazu. Rysuje proste rysunki.
Cechy fizyczne: Tłumiona energia wre tuż pod skórą. Lubi sport – dobry trener, dobry zawodnik. Ostrożnie nawiązuje kontakt fizyczny.
Mocne strony i trudności w nauce: Uczy się łatwo z dyskusji i wykładów. Łatwo też przychodzi mu nauka za pomocą ćwiczeń manualnych i metod eksperymentalnych. Może mieć trudności z czytaniem, pisaniem, ortografią. Potrafi uczyć się języka ze słuchu.
Kiedy się wyłącza: Gdy musi się przyglądać zbyt wielu rzeczom, gdy ma opowiedzieć, co widzi.
Jakie stwarza problemy: Przerywa innym. Dowcipniś, złośliwiec, przesadnie śmiały, wygłupia się, jego słowa potrafią ranić.
Jakie są jego problemy: Ma trudności z realizowaniem swoich wyobrażeń w satysfakcjonujący go sposób.
Wrodzone zalety: Wizjoner, ma wiele wspaniałych pomysłów. Stara się inspirować innych.

SWR (świadomość: kanał słuchowy, podświadomość: kanał wzrokowy, nieświadomość: kanał ruchowy)
Język: Łatwo porozumiewa się z innymi w mowie. Ma bogate słownictwo. Wypowiada się logicznie o faktach, ideach, koncepcjach. Lubi rozmawiać z dorosłymi i starszymi dziećmi.
Sfera wzrokowa: Utrzymuje długotrwały kontakt wzrokowy, ale może mrużyć oczy, mrugać, miewa tiki. Potrafi koncentrować się na całości obrazu i szczegółach jednocześnie. Analizuje obra­zy w myślach. Ma trudne do odczytania pismo.
Cechy fizyczne: Ma powierzchowną świado­mość własnego ciała. Bywa niezdarne, aktywność łatwo wytrąca je z równowa­gi. Woli dyscypliny indywidu­alne (pływanie, biegi) niż wymagające rywalizacji. Nie śmiałe w kontakcie fizycznym, skryte w uczuciach.
Mocne strony i trudności w nauce: Uczy się łatwo z dyskusji i wy­kładów oraz lektur. Ma trudności z zajęciami manualnymi, sportem. Potrafi uczyć się języków obcych ze słuchu i przez czytanie.
Kiedy się wyłącza: Gdy musi słuchać długich wyjaśnień, gdy się je pyta, o czym myśli lub co słyszało o tym czy owym.
Jakie stwarza problemy: Przerywa innym. Monopolizu­je rozmowę. Stale pyta „dlaczego?”
Jakie są jego problemy: Ma trudności z wyrażaniem uczuć w słowach. Bez objaśnień lub pokazu trudno mu opanować umiejętności fizyczne.
Wrodzone zalety: Wspaniale porozumiewa się z innymi – uwielbia wymie­niać myśli. Stara się pomagać innym.

źródło: „Twoje dziecko jest inteligentne” D. Markova, A. Powel

Podziel się na:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • Dodaj do ulubionych
  • RSS

Podobne wpisy: